Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Úsek Zvolenská Slatina Foto 1
    Úsek Zvolenská Slatina Foto 1
  • Úsek Zvolenská Slatina Foto 2
    Úsek Zvolenská Slatina Foto 2

ZSS Záhonok, úsek Sládkovičova 523/2, 962 01 Zvolenská Slatina

ZSS Záhonok, úsek Sládkovičova 523/2, 962 01 Zvolenská Slatina bol založený v roku 1998.
Na základe uznesenia zastupiteľstva BBSK č. 198/2011 z 28. februára 2011 sa DD a DSS Záhonok 3205/2, 962 01 Zvolen stal nástupníckou organizáciou.
Úsek Sládkovičova 523/2, 962 01 Zvolenská Slatina je nízko kapacitné zariadenie s počtom 18 klientov.
V zariadení sa poskytujú sociálne služby na odbornej úrovni pre klientov, a to  v  zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb.

 

Poštový kontakt:
ZSS Záhonok, úsek
Sládkovičova 523/2
962 01 Zvolenská Slatina

 

Tel. kontakt na sociálny úsek - PhDr. Anna Svoreňová: 045 / 541 07 20

Mobil: 0911 878 078

E-mail: zsszahonok.svorenova@gmail.com

 

Tel. kontakt na zdravotný úsek - Monika Prádlovská, Dipl.s.: 045 / 539 42 84

 

Fakturačné údaje:


IČO: 00648515