Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Vedeli ste...
  Vedeli ste...
 • Téma zaujala mnoho klientov
  Téma zaujala mnoho klientov
 • Mgr. Zuzka Macková
  Mgr. Zuzka Macková
 • Klienti
  Klienti
 • Ochutnávka
  Ochutnávka

Beseda o minerálnych prameňoch

Dňa 10.10.2017 sme u nás v DDaDSS na Záhonku v spoločenskej miestnosti privítali milú návštevu Mgr. Zuzanu Mackovú, zamestnankyňu knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene. Pripravila si pre našich klientov zaujímavú prednášku o minerálnych prameňoch na Slovensku, pričom sa sústredila hlavne na známe pramene v okolí Sliač, Kováčová a prameň na Železničnej stanici vo Zvolene. Z týchto menovaných liečivých prameňov priniesla prednášajúca aj vzorky, takže prednáška bola kombinovaná nielen
s besedou, kedy sa každý dozvedel, čo ho z danej problematiky zaujímalo a jednak
s ochutnávkou minerálnych vôd z okolia. Ďakujeme Zuzke za krásne dopoludnie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

 

 

Pridala dňa 10.10.2017- Mgr. Mázorová Slavka