Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Všeobecne záväzné nariadenie BBSK

  • icoVZN BBSK c. 41-2019 o uhradach.pdf, Všeobecne záväzné nariadenie BBSK č. 41/2019 O podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zss v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK