Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Kontakt

Domov dôchodcov a DSS

Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen
Slovenská republika

IČO: 00648515
IČDPH: nie sme platcami DPH - rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Tel. kontakt:

Riaditeľka: 045/5333505, 0903 734 459

Informátor: 045/5362649 - 50

 

E-mail: ddadsszv.zahonok@gmail.com

Riaditeľka e-mail: riaditel@ddadsszvolen.sk

Internet: www.ddadsszvolen.sk


Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík


Kontakty na sociálny úsek:

ddadsszv.spalekova@gmail.com

ddadsszv.mazorova@gmail.com

ddadsszv.petrik@gmail.com

ddadsszv.jonas@gmail.com

ddadsszv.tkacova@gmail.com

 

Kontakt na úsek ošetrovateľskej starostlivosti:

ddadsszv.baranovam@gmail.com

 

Ako nás nájdete?

http://www.ddadsszvolen.sk/files/mapazv.gif