Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Zvolenský spevácky zbor
  Zvolenský spevácky zbor
 • Klienti
  Klienti
 • Okrem spevu aj niekoľko slov
  Okrem spevu aj niekoľko slov
 • Potlesk
  Potlesk

Zvolenský spevácky zbor na Záhonku

Na deň 14.12.2017 sme sa v DDaDSS Záhonok na posledné vystúpenie pred Vianocami veľmi tešili. Bol to pre nás výnimočný a zaujímavý deň, pretože nás do zariadenia prišli potešiť speváci zo Zvolenského speváckeho zboru. Chodia každoročne práve v čase adventu a ich vystúpenie je pre nás všetkých malým sviatkom. Aj tentokrát nesklamali a potešili nás prekrásnymi piesňami a hudobným doprovodom plus predneseným slovom. Jedálňou sa rozliehali vianočné koledy a balady. Nádherné vystúpenie skončilo piesňou Tichá noc, ku ktorej sa pripojili všetci klienti. Ďakujeme spevákom za príjemne strávený predvianočný čas. Vianoce už
k nám prišli.

 

 

Pridala dňa 19.12.2017- Mgr. Mázorová Slavka