Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Sledovanie programu
  Sledovanie programu
 • Zvolenský spevácky zbor
  Zvolenský spevácky zbor
 • Dirigentka Mgr.Filkorová
  Dirigentka Mgr.Filkorová
 • P.riaditeľka DDaDSS PhDr. Machayová
  P.riaditeľka DDaDSS PhDr. Machayová

Vianočné vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru

9.12.2015 sme u nás v zariadení DDaDSS na Záhonku  privítali  Zvolenský spevácky zbor,  ktorý má u nás svojou návštevnosťou už dlhoročnú  históriu. Toto spevácke zoskupenie je svojou tradíciou najstarším činným spevokolom na Slovensku. Ich vystúpenie našim klientom vždy vyčarí úsmev  na tvári a naplní  naše srdcia radosťou, pokojom a šťastím. Vianočné piesne a koledy zneli v sále a každý si v duchu užíval  adventný čas. Na konci sme si vypočuli piesne Tichá noc, svätá noc a  Ave Mária.  Klienti odmenili vystupujúcich  potleskom a spievali spolu s nimi.  Na záver  p. riaditeľka  v mene celého zariadenia poďakovala dirigentke speváckeho zboru Mgr.  Martinke Filkorovej a venovala jej kyticu kvetov. Ďakujeme a tešíme sa opäť na takéto krásne vystúpenie.Pridala dňa 10.12.2015- Mgr. Mázorová