Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Zvolenský spevácky zbor
  Zvolenský spevácky zbor
 • Príhovor pani riaditeľky Machayovej
  Príhovor pani riaditeľky Machayovej
 • Nechýbali ani hudobné nástroje
  Nechýbali ani hudobné nástroje
 • Klienti okolo Vianočného stromu
  Klienti okolo Vianočného stromu
 • Veľký potlesk
  Veľký potlesk
 • Ďakovná kytica pre p. Filkorovú
  Ďakovná kytica pre p. Filkorovú

Predvianočný koncert na Záhonku

 

Už tradične bolo naše zariadenie DDaDSS Záhonok poctené návštevou Zvolenského speváckeho zboru. Členovia zboru na čele s dirigentkou p. Filkorovou pripravili pre našich klientov koncert nesúci sa v duchu Vianoc. Okrem zahraničných piesní nechýbali ani naše tradičné koledy ako Vstávajte pastieri a Tichá noc, ktoré vyronili nejednu slzičku a zahriali nejedno srdce v obecenstve. Klientov koncert nesmierne potešil, za čo ďakovali zboristom veľkým potleskom a nádhernou kyticou.

 

Napísal/a dňa 7.12. 2016 – Mgr. Marián Petrík