Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505
045/5362650-49

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddzvekonom@mail.t-com.sk

Správca Webstránky:
Mgr. Slávka Mázorová

A A A

Poradovník čakateľov (Slatinka)

Poradovník čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v DD a DSS "Slatinka", Sládkovičova 2, Zvolenská Slatina vedie od 1.3.2016 Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja.


Aktuálne poradovníky podľa typu poskytovanej služby sú zverejnené na internetovej stránke BBSK:


https://www.bbsk.sk/Sociálneslužby/InformáciaoporadovníkochvZSS.aspx

 

 

V DD a DSS "Slatinka" naďalej poskytujeme občanom základné sociálne poradenstvo a poradíme pri úkonoch spojených so zabezpečením sociálnej služby.