Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Obchodná verejná súťaž

  • Obchodná verejná súťaž - bufet

    Obchodná verejná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením - prevádzkovanie bufetu výhradne pre potreby klientov a zamestnancov

    Zverejnila: Ing. Božena Pohlová, 11.06.2019