Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddzvekonom@mail.t-com.sk

Správca Webstránky:
Mgr. Slávka Mázorová

A A A
 • Skupinové foto s hosťami z Hrušova
  Skupinové foto s hosťami z Hrušova
 • Pani Fašangová z Hrušova
  Pani Fašangová z Hrušova
 • Na fašiangy nesmie chýbať tanec
  Na fašiangy nesmie chýbať tanec
 • Mladí hudobníci
  Mladí hudobníci
 • ...dajte mi slaniny...
  ...dajte mi slaniny...
 • Niečo z hrušovskej kuchyne
  Niečo z hrušovskej kuchyne

Fašiangové vystúpenie z Hrušova

 

,,Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“ je jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Fašiangy evokujú symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. K nám do DDaDSS na Záhonku dňa 25.2.2019 pri príležitosti fašiangových osláv zavítala vzácna návšteva z Hrušova. Toto hudobné zoskupenie v podaní p. Anny Fašangovej a jej kolektívu veľmi potešilo našich klientov. Všetci sa cítili uvoľnene a veselo. Vystupujúci v pestrofarebných krojoch aj mládenci s harmonikami rozprúdili poriadnu zábavu. Niektorí klienti si dokonca zatancovali a zaspievali s účinkujúcimi. Na stoloch popri pestrej fašiangovej výzdobe nesmeli chýbať ani pampúchy- tradičné jedlo fašiangov. Účinkujúci priniesli do daru klientom slaninu, klobásu a koláče. V minulosti neodmysliteľnou súčasťou fašiangov boli aj tradičné fašiangové hry. Po dedinách šli v sprievode mladí muži preoblečení v r rôznych maskách. Najčastejšie to boli masky ako cigánka, žobrák, drotár, stará žena, kováč, kominár, handrár, ale aj maska medveďa, kozy. Na ražeň im ľudia napichovali slaninu, klobásu, dávali im vajcia a peniaze. Najveselšie obdobie roka striedal 40- dňový pôst. Ukončili sa všetky zábavy a všetko sa vrátilo späť do starých koľají. Na poslednej fašiangovej zábave sa predvádzalo symbolické pochovávanie basy. Je to ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Keď je basa pochovaná, môže začať pôst. Obdobie veľkonočného pôstu začína dňom, ktorý poznáme pod názvom Popolcová streda alebo Škaredá streda. Tento pôst mal pomôcť človeku nájsť cestu k duchovným hodnotám. Veriaci sa v tento deň posýpali popolom. Dnes už len symbolicky kňaz urobí popolom krížik na čelá veriacich. Veľkonočný pôst sa končí Veľkým piatkom. Hrušovčania priniesli so sebou tieto zvyky a tiež dobrú náladu. Ďakujeme im za to a tešíme sa opäť o rok.


Pridala dňa 26.2.2019- Mgr. Mázorová Slavka