Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Etický kódex zamestnancov

Etický kódex zamestnancov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Zvolen