Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddzvekonom@mail.t-com.sk

Správca Webstránky:
Mgr. Slávka Mázorová

A A A
 • Pani MUDr. Lysinová číta klientom
  Pani MUDr. Lysinová číta klientom
 • Klienti si pri čítaní oddýchli
  Klienti si pri čítaní oddýchli
 • Nechýbal sľubovaný čaj
  Nechýbal sľubovaný čaj
 • Klienti boli zapájaní do diskusie
  Klienti boli zapájaní do diskusie

Cyklus troch posedení pri knihe a čaji na Záhonku

 

V súčasnej dobe internetu a tabletov je kniha stále nenahraditeľným priateľom vo chvíľach oddychu, najmä v pretrvávajúcom zimnom období. V rámci mesiaca február mohli klienti relaxovať pri horúcom čaji počúvaním príbehov, ktoré im osobne čítala pani MUDr. Ľudmila Lysinová. Výber žánru zahŕňal mikropríbehy zo života, životopis a tradičné rozprávky. Nechýbalo ani zapájanie zúčastnených do diskusie či spoločného spevu. Srdečne ďakujeme pani MUDr. Lysinovej za tri pondelkové posedenia, ktorými našim klientom spríjemnila nejedno dlhé zimné popoludnie.

Pridal/a dňa 26.2. 2019 – Mgr. Marián Petrík