Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Babička
  Babička
 • Klienti foto 1
  Klienti foto 1
 • sl. Zuzana Macková
  sl. Zuzana Macková
 • Klienti foto 2
  Klienti foto 2

Beseda z Krajskej knižnice na Záhonku

Dňa 29.10. k nám do zariadenia DD a DSS Záhonok opäť zavítala pracovníčka z Krajskej Knižnice Ľ. Štúra sl. Zuzana Macková a pripravila si pre našich klientov zaujímavú prednášku na tému „Babička“. Na knižné dielo autorky Boženy Němcovej si mnohí klienti radi zaspomínali, najmä zo školských čias. Prostredníctvom projekcie na stenu sl. Macková bližšie opísala dej príbehu, ako aj život a inšpiráciu autorky Němcovej. Dôraz bol kladený najmä na zvyky a tradície a charakterové vlastnosti hlavnej protagonitsky príbehu. Nechýbala ani ukážka filmového spracovania knihy, ktoré klientov obzvlášť zaujalo. Srdečne ďakujeme sl. Mackovej za besedu a tešíme sa opäť na ďalšie stretnutie.

 

 

Pridal/a dňa 2.11. 2018 – Mgr. Marián Petrík