Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Knihy o tradíciach a zvykoch
  Knihy o tradíciach a zvykoch
 • Klienti
  Klienti
 • sl. Zuzana Macková z Krajskej knižnice
  sl. Zuzana Macková z Krajskej knižnice
 • Prezentácia
  Prezentácia

Beseda o letných zvykoch a tradíciách

 

Dňa 20.6.2017 sme u nás v našom zariadení DDaDSS na Záhonku privítali sl. Zuzanu Mackovú z Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene, ktorá si pre našich klientov pripravila besedu pod názvom ,,Leto v ľudových zvykoch, tradíciách a obradoch“. Rozprávala pútavo a zaujímavo. Priniesla so sebou aj publikácie k danej tematike a na stenu premietala dataprojektorom obrázky a videá zo života kedysi. Pripomenuli sme si ako naši predkovia prežívali leto a s ním spojené tradície letného slnovratu, noci svätojánskej a slávnosti pod holým nebom tzv.,,Juniálesy“. Na konci sa rozprúdila diskusia a klienti sa pýtali, čo ich zaujímalo. Ďakujeme za spríjemnenie dňa a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 

Pridala dňa 20.6.2017- Mgr. Mázorová Slavka